افزایش رضایتمندی مشتریان

راندمان کاری

و سطح استاندارد تولیدات داخلی

از اهداف مهم شرکت نوین پوشش پودر پارس می باشد.

چرا ما؟

حمایت از تولیدات داخلی

حمایت از تولیدات با کیفیت و مرغوب قابل رقابت با مشابه خارجی.

بهترین معادن سنگ

این شرکت بهره مند است از بهترین معادن سنگ الیگودرز (کارگاه شماره 8 معادن شاقز).

تجهیزات تولید

بهره مندی و استفاده از تجهیزات و ماشین آلات تولید با کیفیت روز دنیا.

تکنولوژی

بهره مندی و استفاده از تکنولوژی و الگوهای استاندارد روز دنیا.

کارشناسان مجرب

دارا بودن کارشناسانی مجرب با تحصیلات و استعداد بالا.

آزمایشگاه پیشرفته

این شرکت با تجهیزات یک واحد آزمایشگاه پیشرفته، کیفیت محصولات را تحت کنترل کارشناسان خود دارد.